پنجشنبه 31 خرداد 1397   01:33:07
معاون بین الملل:

  معاون امور بین الملل دانشکده :                                        

  نام: امیر حسین

  نام خانوادگی: تکیان

  رتبه علمی: دانشیار
  فلوشیپ پسا دکتری سیاست گذاری سلامت از بریتانیا 

  مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری های عمومی

    شماره تماس دفتر: 42933225 21 98 +
  
  Email: takian@tums.ac.ir
خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما