يكشنبه 2 مهر 1396   12:01:03
معاونت بین الملل
تماس با ما:

شماره تماس معاونت: 42933225

شماره فکس: 66462267

 آدرس پستی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قدس، نبش خیابان پورسینا، دانشکده بهداشت

 کد پستی: 14155-6446

 پست الکترونیک: iadsph@tums.ac.ir

 

خانه | بازگشت |
Guest (Bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما