پنجشنبه 31 خرداد 1397   01:32:13
بین الملل سازی دانشکده:

توافق با موسسه آلمانی بیمار یهای گرمسیری برنهاردناخت به مدت پنج سال و با محوریت برگزاری دور ه های مشترک اپیدمیولوژی میدانی میان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه؛ و اخذ گرانت از German Academic Exchange Service (DAAD) جهت اجرای این دوره برای سه سال در دانشکده بهداشت
متن توافق

خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما