پنجشنبه 31 خرداد 1397   01:24:36
فرمها و آئین نامه ها:  پژوهشیار   

  فرم پروپوزال

  فرم های پژوهشی تحصیلات تکمیلی

  فرم های عملیاتی مربوط به آموزش 

  آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

  آیین نامه آموزشی مقطع دکترای تخصصی

  مجموعه آئین نامه ها، دستورالعمل های بورس تحصیلی، فرصت مطالعاتی، ماموریت آموزشی و همایش ها 

شیوه نامه تایید توانمندی های زبان  انگلیسی ارتقای مرتبه اساتید

دستورالعمل همکاری با دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم


دستورالعمل گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور) برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(فرم درخواست همکاری متخصصان ایرانی غیر مقیمفرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی- فرم 1


فرم درخواست گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی - فرم 2


فرم شماره 1- همایش های خارج از کشور | دستورالعمل(اعضای هیات علمی)

فرم شماره 2- جهت پرداخت کمک هزینه ارائه مقاله در همایش های خارج کشور(بعد از سفر)


دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه(موضوع تبصره 2 ماده 34 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی)

خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما