پنجشنبه 31 خرداد 1397   01:29:49
رویدادهای علمی بین الملل:

برگزاری هفتمین کنفرانس سلامت عمومی در پاکستان در آذر ماه سال 95 و شرکت معاون بین الملل دانشکده به عنوان سخنران مدعو در این کنفرانس و برگزاری جلسه بحث و بررسی پیرامون همکاری بین دانشکده بهداشت و آکادمی سلامت پاکستان

حضور آقای دکتر تکیان به  همراه ریاست محترم دانشگاه جهت شرکت در کنفرانس ارتقاء سلامت، کشور چین به عنوان سخنران کلیدی در مهر ماه 95

 حضور آقای دکتر تکیان به  همراه ریاست محترم دانشگاه جهت شرکت در مجمع جهانی سلامت، کشور آلمان (برلین) به عنوان سخنران کلیدی در 21-17 مهر ماه 95

شرکت معاون بین الملل دانشکده در کنفرانس توسعه پایدار سلامت در برزیل در 19-15 آبان ماه 95

حضور آقای دکتر تکیان در صد و شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه آمریکایی بیروت لبنان در آبان ماه 95 به عنوان سخنران مدعو

خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما