شنبه 28 بهمن 1396   21:42:06
توسعه پایدار سلامت در نظام بین الملل:
برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار سلامت با محوریت پوشش همگانی سلامت و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و مبارزه با آن ها در تاریخ پنجم و ششم اردیبهشت ماه 1395

       
خانه | بازگشت |
Guest (bguest)


مجری سایت : شرکت سیگما