پنجشنبه 28 شهريور 1398   17:33:03
معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی

  معاون پژوهشی دانشکده:                                          

  نام: سیمین

  نام خانوادگی: ناصری

  رتبه علمی: استاد
   شماره تماس: 88951407